Kacper

KACPEROLEJNIK.COM

O mnie / About me

Jestem fotografem – niezmiennie od wielu lat.
Specjalizuję się i dynamicznie rozwijam, w ukochanej dziedzinie fotografii – w fotografii ludzi.
Utrwalanie emocji i najważniejszych momentów z życia ludzi, traktuję jako ogromny przywilej.

__________

I am a photographer - with many years of constant experience.
I specialise and dynamically develop in my beloved field of photography - the photography of people.
I treat capturing emotions and the most important moments in people's lives as an enormous privilege.

moje motto: “Fotografia nie jest związana z patrzeniem, lecz z czuciem. Jeżeli nie czujesz nic w tym, na co patrzysz, nigdy nie uda ci się sprawić, aby ludzie patrząc na twoje zdjęcia, cokolwiek odczuwali”.

 

my motto is: "Photography is not about looking, but about feeling. If your object doesn't make you feel anything, you will never make other people feel anything while looking at your pictures".

Od początku mojej przygody z fotografią wiedziałem, że totalnie nie „kręcą” mnie zdjęcia ślimaka na listku.

Zdjęcia ludzi, ich przeróżnych osobowości, emocji, momentów i chwil z życia, to było coś co czułem i coś co chciałem zatrzymywać, zachowywać na zawsze.

Kiedy zaczynałem fotografować, dobra fotografia ludzi wydawała mi się czymś pięknym, ale bardzo trudnym – dziś już wiem, że potrafi być piękniejsza niż myślałem i jest dużo trudniejsza, niż byłem sobie w stanie wyobrazić.

Przez te wszystkie lata pracy jako fotograf ludzi, niesamowicie dynamicznie zmieniało się moje doświadczenie, wiedza, umiejętności i używany sprzęt, ale jedno pozostało niezmienne – zarówno lata temu, gdy zaczynałem swoją przygodę z fotografią, jak i teraz, na obecnym etapie mojej fotograficznej drogi, praca sprawia mi niesamowitą frajdę i wciąż, niezmiennie, jest moją życiową pasją.

Dążenie do robienia coraz lepszych zdjęć, kompletnie mną zawładnęło !

Jeśli szukacie człowieka, który najzwyczajniej kocha to co robi i czuje coś w kimś, na kogo patrzy – zapraszam.

Jeśli szukacie fotografa z blisko 20-letnią praktyką i doświadczeniem, dla którego w kwestiach technicznych, słowo „niemożliwe” nie istnieje i z którym bez problemu zrealizujecie każdy, nawet najbardziej trudny i szalony pomysł – zapraszam.

Jeżeli podobnie patrzymy na świat, chcecie abym popracował dla Was, służę swoim talentem, umiejętnościami i doświadczeniem.

Kacper Olejnik

__________

From the beginning of my adventure with photography, I knew that photos of a snail on a leaf totally do not „turn me on”.

Pictures of people, their various personalities, emotions, moments and instants of time from their life – it was something that I felt and something that I wanted to capture, keep forever.

When I started photographing, good photography of people seemed to be something beautiful, but very difficult – today I know that it can be more beautiful than I thought and is much more difficult than I could imagine.

Throughout all these years of working as a photographer of people, my experience, knowledge, skills and used equipment changed incredibly dynamically, but one thing remained unaltered – years ago, when I started my adventure with photography, as well as now, at the current stage of my photographic path, work gives me incredible fun and is still, always, my life’s passion.

The desire to take better and better photos has completely overwhelmed me!

If you are searching for a man who simply loves what he does and is able to feel something in people he looks at – I invite you.

If you are searching for a photographer with almost 20 years of practice and experience, for whom in technical matters the word „impossible” does not exist and with whom you can easily implement any, even the most difficult and crazy idea – I invite you.

If we look at the world in a similar way, you want me to work for you. I serve with my talent, skills and experience.

Kacper Olejnik